Gießereimodelle

Designmodell I

Designmodell I

Designmodell II

Designmodell II

Designmodell III

Designmodell III